ทนายความ ระยอง

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานทนายความ แอ็ส ลอว์ ๙ ทนายความระยอง
Welcome to AS LAW 9 Law office. Rayong Lawyer.

ท่านนายกสภาทนายความ
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร
เมื่อครั้งสัมมนากฎหมายใหม
ประจำภาค 2 พ.ศ.2560

บริหารงานโดย ทค.ศรัณย์ชนก จิรายุนิติสกุล ( หัวหน้าสำนักงาน )
Administered by ATTY. Saranchanok Chirayoonitisakul
(Head of the law office)

ประเภทใบอนุญาต

  • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2320/2553 (ประสบการณ์กว่า 7 ปี)
  • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เลขที่ 5137/2555

License Type

  • ATTORNEY-AT-LAW-LICENSE 2320/2553
  • Notarial Services Attorney Reg.No.5137/2555

การศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

EDUCATION : Ramkhamhaeng university

  • Bachelor of Laws
  • Bachelor of Science Branch of government
  • Master of Laws

แอ็ส ลอว์ ๙ เป็นสำนักงานทนายความระยองขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่นี่คัดสรรแต่ทนายความระยองที่มากด้วยคุณธรรม มากด้วยความรู้ เพราะนักกฎหมายถือเป็นรากฐานที่สำคัญ นอกจากมีความรู้แล้วจะต้องนำความรู้ที่ได้รับมาใช้อย่างเป็นธรรมกับประชาชนด้วย เราคือทนายความระยอง “เราเกิดระยอง และเป็นทนายความระยอง

AS LAW 9 is a registered law office with Lawyers Council of Thailand. We choose only lawyers have the knowledge and moral to serve the people. “We were born in Rayong and a lawyer in Rayong”

ทนายความ ระยอง , ทนายความ ระยอง แนะนำ, ทนายความ ระยอง ราคา , ทนายความ ระยอง ราคาถูก , ทนายความ ระยอง แนะนำ , ทนายความ ระยอง ปรึกษา , ทนายความ ระยอง สำนักงาน